Eit nynorsk ord for kvar bokstav

Allfarveg Berrhovda Countrymusikk Djuplesing Eldhug Fembøring Gnurke Heilmjølk Ikkjeåtaksavtale Jarnburd Knøtrande Leggspik Marbakke Niding Ordhitten Pløgsel Quisling Rovediltar Skrøkke Tusl Ulækjande Vederfarast Worcestersaus Xerofytt Yngd Zweck Ærugskap Økslingsevne Åtgjersle Eg må vedgå at eg ikkje sjølv veit kva alle desse orda betyr, men eg tykkjer dei er fine likevel. 🙂